NORWAY
 Produkt  Support og annet

Vilkår for bruk

LES NØYE GJENNOM DISSE VILKÅRENE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. Ved å bruke nettstedet aksepterer du automatisk disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke aksepterer vilkårene, må du ikke bruke nettstedet. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å endre disse vilkårene ved behov. Det er derfor lurt å sjekke vilkårene med jevne mellomrom for å se om det foreligger endringer. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter at vi har lagt ut endringer av vilkårene, betyr det at du aksepterer disse endringene.


Opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter
Dette nettstedet, herunder alt innhold, grafikk, koder og programvare som brukes på eller er integrert i nettstedet, og organiseringen eller integreringen av alt slikt innhold, grafikk, koder og programvare, er opphavsrettslig beskyttet og eies av eller er lisensiert til ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand ("ALPINE"). All bruk, lagring, endring eller reproduksjon av enhver kombinasjon av bilder, grafikk, symboler, logoer, lyder, videoer, animasjoner eller tekstdokumenter som finnes på dette nettstedet i ethvert format, må godkjennes skriftlig av ALPINE, og denne godkjennelsen kan til enhver tid tilbakekalles.

Ordene "Alpine" og "Alpine Europe", den femstripede Alpine-logoen og navnene, bildene og fotografiene som identifiserer Alpines produkter og tjenester, er varemerker som tilhører ALPINE. Disse varemerkene, og enhver fargemessig imitasjon av dem, kan ikke brukes på noen måte eller til noe formål uten skriftlig godkjennelse fra ALPINE. Ingenting på dette nettstedet skal oppfattes som en overdragelse av en lisens eller rettighet som tilhører ALPINE eller tredjepart.

 

Ansvarsbegrensning

Du aksepterer at bruken av nettstedet og tilhørende innhold skjer på egen risiko. ALPINE er ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av tilgang eller manglende tilgang til nettstedet, bruk eller manglende bruk av nettstedet, eller som følge av at du har benyttet deg av informasjon som finnes på nettstedet. ALPINE har sammenstilt informasjonen på nettstedet med størst mulig omhu. Informasjonen på nettstedet har utelukkende som formål å presentere ALPINE og selskapets produkter. Det verken antydes eller gis noen som helst garanti for at informasjonen på nettstedet er fullstendig eller korrekt. Ved behov for råd eller instrukser vedrørende våre produkter, bes du kontakte oss direkte.

 

Lenker

Lenker til tredjeparts nettsteder er utelukkende ment som en hjelp til våre brukere. Brukernes tilgang til slike nettsteder skjer på egen risiko. Det å legge ut slike lenker, betyr ikke at ALPINE godkjenner innholdet på nettstedene. ALPINE er heller ikke ansvarlig for tilgangen til eller innholdet på nettstedene, eller for tap eller skade som oppstår som følge av bruken av slikt innhold, uansett form.

 

Internasjonale brukere

Produktene på nettstedet presenteres utelukkende med det formål å fremme produkter som er tilgjengelige for og skal brukes innenfor Den europeiske union. ALPINE gir ikke på noen som helst måte uttrykk for at slike produkter er egnet eller tilgjengelige for bruk på noe annet sted. De som velger å gå inn på dette nettstedet fra steder utenfor Den europeiske union, gjør dette på eget initiativ og er selv ansvarlig for at alle lokale lover etterleves.

 

Gjeldende lov

Alle juridiske krav eller søksmål i forbindelse med dette nettstedet eller bruken av nettstedet skal tolkes i henhold til tysk lov, med unntak av bestemmelsene i internasjonal privatrett og FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp.

 


 

Beskyttelse av personopplysninger

Når du bruker våre tjenester, kan du bli spurt om å oppgi personopplysninger. Det er frivillig å svare på disse spørsmålene. Dine personopplysninger vil bli lagret og brukt i henhold til gjeldende lov om beskyttelse av personopplysninger.

Personopplysninger samlet inn via dette nettstedet vil bli brukt til å gjennomføre avtaler og til å svare på dine henvendelser. Bruk av dine personopplysninger til konsultasjon, markedsføring eller markedsundersøkelser vil kun skje hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke.

Hvis ditt samtykke til ovennevnt bruk også omfatter overføringen av opplysninger til ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand-relaterte selskaper eller andre tredjeparter som er nevnt i erklæringen om samtykke, har vi tillatelse til å overføre dine personopplysninger. Hvis ikke, vil ingen personopplysninger bli overført.

Ditt samtykke kan til enhver tid tilbakekalles med fremtidig virkning. Vi ber deg i den forbindelse bruke følgende e-postadresse: ...@alpine.de

Analysis by WiredMinds

Our website uses counting pixel technology provided by WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) to analyze visitor behavior. In connection with this, the IP address of the visitor is processed. The processing occurs only for the purpose of collecting company based information such as company name, for example. IP addresses of natural persons are excluded from any further processing by means of a whitelist. An IP address is not stored in LeadLab under any circumstances.

While processing data, it is our outmost interest to protect the rights of natural persons. Our interest in processing data is based on Article 6(1)(f) GDPR. At no time is it possible to draw conclusions from the collected data on an identifiable person.

WiredMinds GmbH uses this information to create anonymized usage profiles of the visit behavior on our website. Data obtained during this process is not used to personally identify visitors of our website.

Hosting

Our website is hosted by Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, so that personal data stored on our platforms is transmitted to this processor or its servers. The server is located within the EU.

Of course, we have concluded a data processing agreement with them in accordance with Art. 28 GDPR.

 


 

Imprint

Kontaktinformasjon / Ansvarlig for nettstedet

ALPS ALPINE EUROPE GmbH
Alpine Brand

Ohmstraße 4

85716 Unterschleißheim

Germany

 

Tel: +49 (0)89 - 32 42 64 - 0

Fax: +49 (0)89 - 32 42 64 - 241

 

handelsregister München,, HRB 255899

Styret

Masami Aihara
Wilfried Baumann
Sascha Kunzmann
Yasushi Motokawa