NORWAY
 Produkt  Support og annet

Map Update

( X901D-OC3 / X901D-F / X901D-DU / X901D-G7 / X901D-G6 / X801D-U / X801DC-U / X701D-Q5 / X701D-F / X701D-A5 / X701D-A4 / X701D-A4R / INE-W997E46 / INE-W997D / INE-W997DC )

Registrer deg på alpine.naviextras.com. Last ned "Toolbox" fra nedlastningsområdet før du følger kartoppdateringsinstruksene for din Alpine navigasjonsenhet.

Naviextras Toolbox

Alpine.naviextras.com er den offisielle kartoppdateringsportalen for Alpine.
Noen funksjoner på alpine.naviextras.com, blant annet å kjøpe oppdateringer, krever at din Alpine navigasjonsenhet er registrert.
Registrer din Alpine navigasjonsenhet og dine påkrevde personopplysninger i Naviextras Toolbox, som er et gratis dataverktøy.
alpine.naviextras.com

Krav og begrensninger.

 • Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
 • USB brikke med minimum 16 GB er anbefalt.

Kartoppdateringsprosessen:

 1. Koble USB brikken til navigasjonssystemet.
 2. Gå til Main Menu → Setup → Update
  Trykk på soft key "Update".
 3. Oppdateringsverktøyet starter.
 4. Bekreft med "Yes".
 5. Enhetsinformasjonen er hentet.
  USB brikken skal ikke kobles fra, og enheten må ikke slås av.
 6. Bekreft med "OK", og fjern USB brikken fra navigasjonsenheten.
 7. Gå inn på alpine.naviextras.com/shop/portal/downloads og følg instruksjonene på naviextras.com nettside om hvordan man nedlaster og installerer Naviextras Toolbox.
  Start Naviextras Toolbox. Tololbox vil automatisk gjenkjenne din navigasjonsenhet via USB brikken.
  Kjøp og installer innhold og oppdateringer som beskrevet i Naviextras Toolbox.
 8. Du kan nå trygt fjerne USB brikken fra PCen din.
 9. Nå skal USB brikken igjen kobles til din navigasjonsenhet.
 10. Go to Main Menu → Setup → Update
  Trykk på soft key "Update".
 11. Oppdateringsverktøyet starter.
 12. Bekreft ved å trykke "Yes".
 13. Software og kartoppdatering blir utført.
  Ikke koble fra USB brikken, og slå ikke av enheten.

  NB!: Oppdateringsprosessen kan ta opptil 20 minutter.
 14. Bekreft med "Yes" for å fullføre oppdateringsprosessen.
  Fjern USB brikken fra navigasjonsenheten.